Milieu

THE 

 

GREEN 

 

CHOICE

Door de samenwerking met Europese bedrijven en het gebruik van hoogwaardige materialen wordt een duurzame blusser gecreëerd. Een economisch en milieutechnisch verantwoorde keuze.

De koolzuursneeuwblusser wordt gevuld met afgevangen CO2 wat vrij komt bij andere productieprocessen.

Het heeft buiten het afvangen en het transport geen milieubelasting.

 

Het biologische afbreekbaar blusschuim is vriendelijk voor mens en milieu.

Het bluspoeder is een aangepast trainingspoeder maar moet, door de beperkte oplosbaarheid, afgezogen en opgevangen worden met speciale filters. Het opgevangen poeder wordt gekraakt en gerecycled voor nieuwe toepassingen.